IQ Random Set

0%
8

IQ Random Set

हरेक पटक फरक-फरक प्रश्नहरु आउनेछन्।

The number of attempts remaining is 2

1 / 5

Category: Odd One Out Test

1. समूहमा नमिल्दो पत्ता लगाउनुहोस् ।

2 / 5

Category: Verbal Analogy

2. सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्।

EGIK : LJHF :: SUWY : ?

3 / 5

Category: IQ Sets

3. सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्।

ACE : GIK : MOQ : ?

4 / 5

Category: Odd One Out Test

4. समूहमा नमिल्दो पत्ता लगाउनुहोस् ।

5 / 5

Category: Verbal Analogy

5. सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्।

NxM :  14x13  ::  X x Z : ?

नतिजा आउँदैछ, एकछिन पर्खिनुहोस्।

Your score is

The average score is 8%

0%

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x